ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W GISZOWCU

20 czerwca to termin zakończenia kolejnego etapu przebudowy węzła Giszowiec. Kierowcom udostępniona zostanie jezdnia wschodnia DK 86, co oznacza, że ruch będzie odbywać się już dwoma pasami w obu kierunkach, a ponadto otwarta zostanie łącznica z autostrady A4 na DK 86 w kierunku Tychów oraz przywrócony zostanie ruch na węźle Kolista z wyjątkiem relacji z Osiedla Giszowiec na osiedle przy ul. Kolistej. W kolejnym etapie realizowane będzie brakujące połączenie, a także dokończone zostaną prace na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty oraz prace wykończeniowe. Inwestycja ma zakończyć się 31 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian i postępów.

Kalendarium zmian organizacji ruchu

rozpoczęcie zmian w godz. wieczornych: poprowadzenie ruchu od Tychów 2 pasami jezdni wschodniej, co uwolni jezdnię zachodnią i pozwoli na wprowadzanie na niej 2 pasów; wznowienie ruchu na węźle Kolista z wyjątkiem przejazdu z osiedla Giszowiec na osiedle przy ul. Kolistej.
otwarcie łącznicy z A4 na DK86 w kierunku Tychów.
modyfikacja kursów i rozkładów jazdy linii autobusowych na Giszowcu; wymiana oznakowania.
uruchomienie brakującej relacji na węźle Kolista, kontynuacja prac wykończeniowych w zakresie całej inwestycji, rozpoczęcie likwidacji wszystkich elementów tymczasowych w układzie drogowym (tj. tymczasowych przewiązek i ronda tymczasowego)
zakończenie inwestycji, procedury odbiorowe

Zmiany w organizacji ruchu

Ruch pieszych

Tymczasowy ciąg pieszy dla mieszkańców okolic ulicy Kolistej prowadzący wzdłuż płotu byłej kopalni Murcki-Staszic i częściowo przez jej teren do supermarketu i pozostałych rejonów osiedla Giszowiec funkcjonować będzie do czasu uruchomienia brakującej relacji na węźle Kolista, tj. do 20 lipca.
Wtedy też udostępnione zostanie ponownie przejście podziemne na wysokości JumpWorld, w którym aktualnie trwa kolejny etap prac. 

Komunikacja miejska

ZMIANY OD 20 CZERWCA:
  • przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków zawieszonych w związku z wprowadzeniem tras objazdowych obowiązujących od 20 kwietnia 2022 r.;
  • większość linii autobusowych powróci w całości lub częściowo na swoje stałe trasy przejazdu (dotyczy linii: 30, 72, 108, 223, 292, 906N i 920);
  • tymczasowym rozwiązaniem pozostanie jedynie przejazd końcowego odcinka trasy, czyli dojazd do pętli autobusowych przy przystankach Giszowiec Kopalnia Staszic i Giszowiec Kolista (trasa autobusów, po obsłudze przystanku Giszowiec Kolista Stacja Paliw [01], będzie wiodła ul. Pszczyńską i przez budowany „Węzeł Giszowiec”);
  • kilka przystanków zostanie uruchomionych już w docelowych lokalizacjach w nowo utworzonych zatokach przystankowych (dotyczy przystanków: Kolonia Zuzanna, Giszowiec Kolista Stacja Paliw – po dwa stanowiska przystankowe oraz Giszowiec Karolinki i Giszowiec Osiedle – po jednym stanowisku przystankowym);
  • wprowadzone zostaną także nowe docelowe rozkłady jazdy kilku linii zakładające zmianę godzin odjazdu oraz skrócenie czasu przejazdu między przystankami (dotyczy linii: 1, 1N, 4, 14, 672 i 673).

 

Szczegółowe informacje na stronie ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1154/

Informacja o inwestycji

Przebudowa układu drogowego na Giszowcu to największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Druga to rozbudowa węzła drogowego Kolista, która rozpoczyna się 20 kwietnia. Powstają tu zatem dwa węzły. Pierwszy będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska. Drugi będzie przeznaczony dla ruchu lokalnego.
Szacowany termin oddania węzła Giszowiec do użytku to II połowa roku.

Realizacja: Katowickie Inwestycje S.A.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu
„Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”,
który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.