ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W GISZOWCU

Kolejny etap prac na węźle Giszowiec. Zakończono etap prac w ramach budowy węzła drogowego DK86 (ul. Pszczyńska) z DK81 (ul. 73 Pułku Piechoty). Dzięki temu 20 kwietnia zostaną otwarte dwa zjazdy na nowym węźle dla ruchu tranzytowego. Jednocześnie rozpoczyna się rozbudowa drugiego węzła drogowego – Kolista, który docelowo przejmie ruch lokalny. W związku z tym fragment ulicy Kolistej zostanie czasowo wyłączony z ruchu. Finalnie dzięki oddzieleniu ruchu tranzytowego od lokalnego zmniejszy się ruch samochodowy, a liczba zatorów drogowych zostanie ograniczona. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prac.

Kalendarium zmian organizacji ruchu

Termin otwarcia dwóch łącznic na węźle dróg krajowych DK86 i DK81 (do dyspozycji kierowców będzie już 7 z 9 łącznic) oraz rozpoczęcia kolejnego etapu przebudowy, który zakłada czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Kolistej.
Planowany termin zakończenia rozbudowy węzła Kolista, tzn. otwarcia skrzyżowania ul. Kolistej wraz z łącznicą z ul. Pszczyńskiej na/z ul. Kolistą.

Zmiany w organizacji ruchu od 20 kwietnia

Objazdy dla mieszkańców Giszowca

Giszowiec -> Katowice Centrum

Aby dojechać do Centrum, zaleca się jazdę ulicą Szopienicką do skrzyżowania z ulicą Górniczego Dorobku i skręcić w lewo. Ulicą Górniczego Dorobku jechać prosto i kierować się w prawo w ulicę Gospodarczą. Jadąc ulicą Gospodarczą, skręcić na rondzie w lewo. Na rozjeździe wybrać kierunek na ulicę Murckowską/Centrum.

Giszowiec -> Tychy

Aby dojechać do Tychów, zaleca się jazdę ulicą Szopienicką do skrzyżowania z ulicą Górniczego Dorobku i skręcić w lewo. Ulicą Górniczego Dorobku jechać prosto i kierować się w prawo w ulicę Gospodarczą. Jadąc ulicą Gospodarczą, skręcić na rondzie w lewo. Kierować się w stronę ulicy Trzech Stawów i przez pętlę wyjechać na ulicę Murckowską w kierunku Tychów.  

Osiedle przy ulicy Kolistej -> Katowice Centrum

Aby dojechać do Centrum, należy kierować się na skrzyżowaniu w prawo na ulicę 73 Pułku Piechoty, następnie na tymczasowym rondzie wybrać pierwszy zjazd i kierować się prosto na otwartą łącznicę. Z łącznicy zjechać na ul. Pszczyńską w kierunku Centrum.

Osiedle przy ulicy Kolistej -> Tychy

Aby dojechać do Tychów, należy kierować się do skrzyżowania z ulicą 73 Pułku Piechoty i skręcić w lewo. Wyjechać na ulicę Pszczyńską. 

Katowice Centrum -> Giszowiec

Aby dojechać z Centrum – wylot z katowickiego tunelu – do Giszowca, zaleca się jazdę na wprost ulicą Murckowską, następnie w prawo na ulicę  Trzech Stawów i kierować się w stronę ulicy Gospodarczej. Z ulicy Gospodarczej dojechać do ul. Górniczego Dorobku. Kierować się do skrzyżowania z ul. Szopienicką i skręcić w prawo. 

Katowice Centrum -> Osiedle przy ulicy Kolistej

Aby dojechać z Centrum – wylot z katowickiego tunelu – do osiedla przy ulicy Kolistej, zaleca się jazdę na wprost ulicą Murckowską do ulicy Pszczyńskiej. Następnie wybrać zjazd w kierunku ulicy 73 Pułku Piechoty, dojechać do skrzyżowania z ulicą Karolinki i skręcić w prawo. 

Tychy -> Giszowiec

Aby dojechać z Tychów do Giszowca, zaleca się przejazd ulicą Pszczyńską do ulicy Murckowskiej, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą, dalej ul. Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką i skręcić w prawo.

Tychy -> Osiedle przy ulicy Kolistej

Aby dojechać z Tychów do osiedla przy ulicy Kolistej, zaleca się przejazd ulicą Pszczyńską do nowo otwartej łącznicy. Wybrać kierunek na ulicę 73 Pułku Piechoty, następnie zawrócić na tymczasowym rondzie i zjechać w ulicę Pszczyńską. Z ulicy Pszczyńskiej wybrać zjazd w kierunku ulicy 73 Pułku Piechoty, dojechać do skrzyżowania z ulicą Karolinki i skręcić w prawo. 

Ruch pieszych

Dotychczasowe ciągi piesze zostaną uzupełnione o nowe przejście dla mieszkańców okolic ulicy Kolistej prowadzące wzdłuż płotu byłej kopalni Murcki-Staszic i częściowo przez jej teren do supermarketu i pozostałych rejonów osiedla Giszowiec.

Lokalizacja przystanków autobusowych

Wprowadzone zostaną zmiany tras i rozkładów jazdy linii autobusowych kursujących w rejonie obowiązywania czasowej organizacji ruchu,
tj.: 30, 72, 108, 223, 292, 672N, 674, 695, 906N, 920.

Uruchomione będą 4 tymczasowe stanowiska przystankowe:

 • Giszowiec Tymczasowy

  ul. Mysłowicka, w rejonie posesji nr 23 (kierunek do centrum Giszowca i dzielnicy Murcki)

 • Giszowiec Tymczasowy

  ul. Mysłowicka, w rejonie posesji nr 48 (kierunek do Nikiszowca oraz centrum Katowic)

 • Giszowiec Przyjemna

  ul. Górniczego Stanu, w rejonie skrzyżowania z ul. Przyjazną (kierunek do KWK Staszic, Ligoty i Murcek)

 • Giszowiec Górniczego Stanu

  ul. Górniczego Stanu, w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską (kierunek do centrum Giszowca)

Zostaną także uruchomione 2 dodatkowe stanowiska stałe dla przystanku Giszowiec Karolinki (obsługiwane przez linie: 30, 72, 108, 223, 292, 906N).

Wprowadzenie zmiany organizacji przejazdów autobusowych nie spowoduje wydłużenia czasu przejazdu dla mieszkańców ścisłego centrum dzielnicy Giszowiec. W tym zakresie utrudnieniem będzie wydłużenie drogi dojścia do przystanków autobusowych stałych i tymczasowych.
Więcej informacji na stronie ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1154/

 

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców Giszowca na spotkanie
13.04 – godz. 17:00
MDK ,,Szopienice-Giszowiec” filia przy placu Pod Lipami

Informacja o inwestycji

Przebudowa układu drogowego na Giszowcu to największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Druga to rozbudowa węzła drogowego Kolista, która rozpoczyna się 20 kwietnia. Powstają tu zatem dwa węzły. Pierwszy będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska. Drugi będzie przeznaczony dla ruchu lokalnego.
Szacowany termin oddania węzła Giszowiec do użytku to II połowa roku.

Realizacja: Katowickie Inwestycje S.A.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu
„Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”,
który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.