ROZPOCZYNA SIĘ PROCEDURA ODBIOROWA
UKŁADU DROGOWEGO W GISZOWCU

Tymczasowa organizacja ruchu zostaje utrzymana na czas odbioru obiektu, do momentu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu

Ruch pieszych

W związku z trwającymi procedurami odbiorowymi przejście podziemne na wysokości JumpWorld zostanie udostępnione po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Informacja o inwestycji

Przebudowa układu drogowego na Giszowcu to największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Druga to rozbudowa węzła drogowego Kolista, która rozpoczyna się 20 kwietnia. Powstają tu zatem dwa węzły. Pierwszy będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska. Drugi będzie przeznaczony dla ruchu lokalnego.
Szacowany termin oddania węzła Giszowiec do użytku to II połowa roku.

Realizacja: Katowickie Inwestycje S.A.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu
„Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”,
który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.